♥ Enkät - Förbättringar inom slutenvården

Just nu genomför jag en undersökning gällande vad som kan förbättras inom den allmänna vuxenpsykiatriska slutenvården i Sverige. 
Enkäten är helt anonym och svaren kommer att användas i mitt examensarbete på min utbildning till kvalificerad behandlingspedagog.

I undersökningen söker jag dig mellan 20-30 år som under de senaste 5 åren vårdats inom den allmänna vuxenpsykiatriska slutenvården i Sverige, oberoende av hur lång din vårdtid var.

Enkäten är helt frivillig och du kan närsomhelst välja att avbryta den genom att klicka ner sidan.

Tack på förhand! :)

----> Länk till enkäten!

 

Skola/Arbete | | Kommentera |
Upp